Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

Hvad skal afleveres?

Hvem skal du aflevere til?

Hvordan foregår afleveringen?

Hvornår skal aflevering finde   sted?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

hvornår skal aflevering finde sted


Afleveringen sker samtidig med udgivelsen eller senest i begyndelsen af januar og juli for det forløbne halvårs vedkommende. 

Afvigelse herfra kan ske efter særlig aftale med den modtagende institution. 

Såfremt den afleveringspligtige ophører med sin virksomhed, skal det afleveringspligtige straks afleveres.