Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

Hvad skal afleveres?

Hvem skal du aflevere til?

Hvordan foregår afleveringen?

Hvornår skal aflevering finde   sted?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

hvad er pligtaflevering


Den danske pligtafleveringslov danner grundlaget for komplet indsamling og bevaring af den del af kulturarven, der omfatter offentliggjort materiale.

Danmark har haft pligtaflevering siden 1697, siden 1781 som redskab til indsamling af den trykte kulturarv. 

Med den nugældende lov og dens umiddelbare forgænger er pligtaflevering blevet udvidet til også at omfatte andre udgivelser end trykte - senest Internet materiale samt radio og TV.

Her kan findes oplysninger om pligtaflevering, om hvad der skal afleveres, hvordan, hvortil og hvordan indsamlet materiale benyttes.