Hvem er omfattet af loven?

Værker i fysisk form

Materiale fra Internettet

Radio- og TV programmer

Film

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

film


Afleveringspligten omfatter alle spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt reklamefilm, der har en dansk producent, og som enten er indspillet på dansk eller rummer en særlig kunstnerisk eller teknisk indsats, som medvirker til fremme af filmkunst og filmkultur i Danmark. Tilhørende reklamemateriale skal afleveres sammen med filmen. 

Filmens reklamemateriale omfatter fx stillbilleder, trailers og plakater.

Aflevering sker til Det Danske Filminstitut, som fungerer som pligtafleveringsinstitution.