Hvem er omfattet af loven?

Værker i fysisk form

Materiale fra Internettet

Radio- og TV programmer

Film

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

materiale fra internettet

 


Materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (internettet) er omfattet af afleveringspligt.

Afleveringspligten opfyldes ved, at pligtafleveringsinstitutionerne (Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket) har adgang til at rekvirere eller fremstille eksemplarer af materialet.

Der gælder ingen pligt til at give pligtafleveringsinstitutionen meddelelse om hjemmesider m.v., men registranten af et domænenavn skal efter påkrav give meddelelse om adgangskoder og lignende.

Se også www.netarkivet.dk