Hvem er omfattet af loven?

Værker i fysisk form

Materiale fra Internettet

Radio- og TV programmer

Film

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

radio- og tv programmer

 


Afleveringspligten opfyldes ved, at Statens Mediesamling optager programmerne. 

For så vidt angår optagelser af lokale radio- og fjernsynsstationers programmer kan det imidlertid af geografiske grunde være umuligt for Statens Mediesamling at optage programmerne direkte. Statens Mediesamling vil søge at indgå aftale med de pågældende radio- og fjernsynsforetagender om aflevering af optagelser mod vederlag for de dermed forbundne udgifter.

Radio- og fjernsynsforetagenderne skal til Statens Mediesamling i elektronisk form aflevere programinformation til brug for pligtafleveringsinstitutionens registrering af de programmer, der indsamles.

Stationerne skal efter påkrav give Statens Mediesamling meddelelse om evt. adgangskoder m.v., der er nødvendige for at få adgang til at optage programmerne. 

Udgifter i forbindelse med optagelse af programmerne afholdes af Statens Mediesamling.