Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

Værker i fysisk form

Materiale fra Internettet

Radio- og TV programmer

Film

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

hvor kan man se film


De afleverede film opbevares på Det Danske Filminstitut

Afleverede film, der har modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut, kan under hensyntagen til bevaringsforpligtelsen vederlagsfrit forevises for et betalende publikum som led i instituttets filmkulturelle virksomhed.