Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

Værker i fysisk form

Materiale fra Internettet

Radio- og TV programmer

Film

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

hvor kan man se værker i fysisk formAlle pligtafleverede værker gøres tilgængelige for borgerne inden for rammerne af ophavsretsloven, idet der dog tages særlige hensyn til bevaringsforpligtelsen. 

Det vil bl.a. sige, at Det Kongelige Biblioteks eksemplar normalt ikke kan hjemlånes.

Det Kongelige Biblioteks online-katalog REX og Statsbibliotekets online-katalog Search giver adgang til en stor del af værkerne. Disse værker vil desuden kunne søges i bibliotek.dk.

De afleverede eksemplarer opbevares på Det Kongelige Bibliotek og på Statsbiblioteket, dog således at
* værker i punktskrift opbevares på Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Blindebibliotek
* lydbøger opbevares på Statsbiblioteket og på Danmarks Blindebibliotek
* videogrammer opbevares på Statsbiblioteket samt enten på Filmmuseet (danske og udenlandske spillefilm og kortfilm) eller på Det Kongelige Bibliotek (øvrige videogrammer)

De afleverede eksemplarer af værker i digital form må dog alene gøres tilgængelige for enkeltpersoner til personligt gennemsyn eller studium på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Filmmuseet ved hjælp af teknisk udstyr. 


Registrering:


En stor del af de pligtafleverede udgivelser bliver registreret med titel, forfatter og andre oplysninger i den danske nationalbibliografi. 

Registreringerne offentliggøres løbende i nemt tilgængelige databaser, hvorved biblioteker, boghandlere, forskere og andre interesserede bliver gjort opmærksom på udgivelsen samtidig med at registreringerne kan genfindes til enhver tid - til glæde for eftertiden. I Danmark udarbejdes nationalbibliografien i et samarbejde mellem Dansk BiblioteksCenter og Det Kongelige Bibliotek. 

Dansk BiblioteksCenter foretager registreringen til følgende fortegnelser:
* Dansk anmeldelsesindeks 
* Dansk artikelindeks 
* Dansk billedfortegnelse 
* Dansk bogfortegnelse 
* Dansk lydfortegnelse 
* Danske musikoptagelser 
* Grønlandsk bogfortegnelse 

DBC fungerer som Dansk ISBN-kontor.

Det Kongelige Bibliotek foretager registreringen til følgende fortegnelser:
* Dansk Periodicafortegnelse 
* Index Translationum 
* Dansk Kortfortegnelse 
* Dansk Musikfortegnelse 

Det Kongelige Bibliotek fungerer som dansk ISSN-kontor og dansk ISMN-kontor.

Udvælgelse af titler til nationalbibliografisk registrering er baseret på fastlagte optagelseskriterier. 

På Det Kongelige Biblioteks hjemmeside findes en grundig oversigt over den danske nationalbibliografi.