Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

Værker i fysisk form

Materiale fra Internettet

Radio- og TV programmer

Film

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

hvor kan man se materiale fra internettet


Det indhøstede materiale bevares i elektroniske arkiver på henholdsvis Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket

Der kan ifølge bekendtgørelse til lov om pligtaflevering (§11) gives adgang til arkivet med det indsamlede internet materiale efter reglerne i ophavsretsloven og i §10 i lov om behandling af personoplysninger 

Ophavsretsloven kan ses her 

Persondataloven kan ses her 

Netarkivet er ikke offentligt tilgængeligt og der kan kun gives adgang efter ansøgning.

 

Yderligere information fås på www.netarkivet.dk