Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

Værker i fysisk form

Materiale fra Internettet

Radio- og TV programmer

Film

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

hvor kan man se radio og tv programmer


Der kan gives adgang til pligtafleverede radio og fjernsynsprogrammer i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser herom. 

Det betyder i praksis, at pligtafleverede Radio- og TV-programmer kan benyttes af alle på Statsbiblioteket og på Det Kongelige Bibliotek.

 

Læs mere om benyttelsen på Statsbiblioteket her.

 

Læs mere om benyttelsen på Det Kongelige Bibliotek her.

Til forskningsformål vil der dog kunne udlånes kopier af programmer eller gives online adgang.

Til brug for undervisning kan der gives adgang efter aftale med Copydan.