Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

Bekendtgørelse

Bemærkninger

Betænkning

Lovændring 2008

Lovændring 2011

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
(Lov nr. 615 af 14. 6. 2011) 

(Ophævelse af revisionsklausul)

 

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1

 

I lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af offentliggjort materiale, som ændret ved lov nr. 89 af 20. februar 2008, foretages følgende ændring:

 

1. § 22, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

 

§ 2

 

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 2011

 

MARGRETHE R.

 

 

/  Per Stig Møller