Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

pligtaflevering af materiale fra internettet


Materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (internettet) er omfattet af afleveringspligt.

Afleveringspligten omfatter dansk materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnet.

Afleveringspligten opfyldes ved, at pligtafleveringsinstitutionen har adgang til at rekvirere eller fremstille eksemplarer af materialet, og som indsamles gennem: 
* indsamling af materiale fire gange om året (Høstning af hele det danske net)
* indsamling af materiale, som offentliggøres på et antal udvalgte netsteder 
* indsamling af materiale, som offentliggøres i tilknytning til et antal udvalgte begivenheder om året

Pligtafleveringsinstitutionerne må ikke videregive oplysninger om adgangskoder og lignende til uvedkommende. 

Oplysninger om registranter af internetdomæner kan videregives i videnskabeligt eller statistisk øjemed.

Læs yderligere om pligtaflevering af materiale fra Internettet i denne vejledning

Der gælder ingen pligt til at give pligtafleveringsinstitutionen meddelelse om hjemmesider m.v., men registranten af et domænenavn skal efter påkrav give meddelelse om adgangskoder og lignende. 

Man kan dog anmelde sine netpublikationer til Dansk BiblioteksCenter, der foretager nationalbibliografiske registreringer af netpublikationer. Man anmelder sine publikationer ved at sende en mail til adressen netpub@dbc.dk med oplysninger om adgang til publikationen.

Se også www.netarkivet.dk